Årsrapport HABU 2012

Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs årsrapport er nå klar. Årsrapporten dokumenterer en omfattende virksomhet også i 2012. Hele 3.6 % av Agders barne- og ungdomsbefolkning hadde i 2012 et tilbud i HABU. Du kan laste ned hele årsrapporten her


HABUs virksomhet i 2012.
For Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), var 2012 et år med høy aktivitet innefor alle de fire hovedområdene til helseforetaket; pasientbehandling, pasient-/pårørendeopplæring, opplæring/undervisning av helsepersonell og forskning.

Sore Katland fyr
Søre Katland fyr - Farsund

Av Agders barne- og ungdomsbefolkning pr. 1. januar 2012 på 67508 (A-A: 25744, V-A: 41764), hadde HABU utredning/oppfølging av 2437. Det tilsvarer 3,6 % av barnebefolkningen.

HABUs kurs og opplæringsvirksomhet har vært omfattende. I tillegg til den opplæringen som skjer individuelt, rettet mot det enkelte barn og familien/nærpersonene, har i underkant av 1600 personer deltatt på et kurs i regi av HABU. Rundt 160 har vært ungdommer og 450 har vært foreldre/nærpersoner.

Program Intensivert Habilitering (PIH) får henvist barn med cerebral parese fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og får gode tilbakemeldinger fra brukerne. PIHs opplæring som er gitt til over 100 fagpersoner og foreldre til rundt 30 barn, kommer i tillegg til seksjonens tall.

Forskningsaktiviteten i HABU er stor og mange deltar i eksternt initierte eller forskningsprosjekter som har vokst ut av vår egen kliniske virksomhet.

Familiehuset hadde rundt 2437 overnattingsdøgn. En økning på 171overnattingsdøgn fra 2011.

Det tverrgående samarbeidet mellom alle enheter i Barnesenteret har vært økende i 2012. Dette betyr mye for videreutviklingen av eksisterende tjenestetilbud og etablering av nye. HABUs medarbeidere i Arendal er sentrale både i oppbyggingen av det nye 24-timers EEG-registreringstilbudet, og i Spise-/ernæringsteamet. Begge disse tilbudene omfatter barn på hele Agder. HABU overtok i 2009 oppfølgingsansvaret av for tidlig fødte barn og barn med økt risiko for utviklingsavvik fra Barneseksjonen. Dette innebærer at vi nå har et stort innslag av barn i aldersgruppen 0-5 år. Det er positivt at vi tidlig kommer i kontakt med barn som trenger utviklingsfremmende støtte og tiltak. En ikke ubetydelig andel av disse barna har hatt en tøff og krevende start på livet, og lever under familieforhold som krever omfattende hjelpetiltak både fra HABU, og ikke minst, det kommunale hjelpeapparatet.

Årsrapport HABU 2012.