MENY  
FORELESNINGER Søk


Forelesninger

Undervisning - Copyright: Barrys clipartHer finner presentasjoner fra forelesninger som er holdt på seminarer i regi av HABU eller på seminarer som ansatte ved HABU har deltatt på. Presentasjonene legges ut kronologisk slik at de nyeste står øverst på lista. Du kan laste ned presentasjonene ved å klikke på tittelen.

 
Hvordan klare seg i eget hjem
Leder tjenestekontoret i Arendal Ellen Kopstad
 
Barn med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.
Psykologspesialist Marianne Straume, Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen

 

Kurs rettigheter november 2009

Maiken Messel - barnehageloven og opplæringsloven

Håkon Kildal - kommunale rettgheter og tjenester

Claes van der Meer - formidling av hjelpemidler
 

Basiskurs om Cerebral Parese - flere forelesninger klikk her

Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn 13.11.08:

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt.
Professor Dr. med Jon Skranes

Retningslinjer for oppfølging i 1. og 2. linjetjenesten.
Helsesøster Lilkian Bjørnestad

Fysioterapi i oppfølgingen av for tidlig fødte barn.
Fysioterapeut Ingunn Skaiaa

Reguleringsvansker.
Helsesøster Unni Tranaas Wannebo

Betydningen av tidlig samspill, kommunikasjon og tilknytning i et spes.ped. fokus.
Spesialpedagog Arlene Temte og Kirsten Ruud

Psykisk helse og livskavlitet hos barn med lav fødselsvekt
Barnepsykiater Marit Indredavik

Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn og større barn og større barn med tilleggsrisiko.
Spesialsykepleier Reidunn T. Johnsen


------------------------------
Prinsipper for oppbygging av kommunikasjonsbøker.
ASK kurs 06.05.08 ved HABU Arendal v/ergoterapeutspesialist Tone Mjøen

Sosial- og helsedirektoratets konferanse 29.11.07 om intensiv habilitering:
Foredrag v/ rådgiver Ulrik Sverdrup Helse Sør-Øst.

Foredrag v/ leder PIH Ida Vestrheim HABU, Sørlandet Sykehus.

Temadag epilepsi 25.10.07 - flere forelesninger

Sosionomens rolle i habiliteringstjenesten.
Foredrag av seksjonsleder Bjørn Lerdal under  landskonferansen for sosionomer i spesielle institusjoner og habiliteringstjenester 23. og 24. august 2007.

PECS - et bildekommunikasjonssystem.
Foredrag av vernepleier Edel Lauritsen på HABU kurs 15 mai 2007.

Kommunale rettigheter og tjenester.
Foredrag av rådgiver Håkon Kildal ved Fylkesmannens kontor på HABU kurs om rettigheter 11.05.07.

Flersidede kommunikasjonsbøker
Foredrag av spes.ped. Marit Langtech og ergot. spes. Tone Mjøen på ASK kurs 23.03.07

Tidlig og intensiv innsats i forhold til barn med autismespekterforsyrrelser
Foredrag av vernepleier Edel Lauritsen for studenter på spesialpedagogikk 2 - HIA 06.02.07 

Språkmiljøets betydning for barns muligheter til å kommunisere
Foredrag av M. van Dijk, I. Sandmo Jensen, H. Gustavsen på ASK kurs 08.02.07

CP - oversikt og informasjon om nye behandlingsprinsipper.
Foredrag av overlege Kathinka Aslaksen på HABU


Skrivervennlig utgave
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95