MENY  
PROSJEKTER Søk


Prosjekter

HABU ønsker å være aktiv i utviklingen av tilbudet til våre brukere og i i forhold til egen fagutvikling. Dette søker vi å oppnå bla. gjennom ulike prosjekter. Noen av prosjektene er store og langvarige med ekstern finansiering, mens andre er mindre og kortvarige. Noen prosjekter går over til å bli en integret del av vårt ordinære tilbud. 

FjellHABU ønsker å være aktiv i utviklingen av tilbudet til våre brukere og i forhold til egen fagutvikling. Dette søker vi å oppnå bla. gjennom ulike prosjekter. Noen av prosjektene er store og langvarige med ekstern finansiering, (eksempelvis prosjekt egneledelse) mens andre er mindre og kortvarige. Noen prosjekter går over til å bli en integret del av vårt ordinære tilbud. 
 
 
 
Aktuelle prosjekter:
ASK:
HABU satser på faglig utvikling på ASK feltet gjennom et samarbeid med ASK/CP prosjektet i Helse SørØst. Det satses på kompetanseheving i Agder fylkene både for foreldre, fagpersoner og internt i HABU. Klikk her for brosjyre og informasjonsskriv. Kontaktperson i HABU er: spesialergoterapeut Gro Solveig Kateraas (Arendal) og logoped Heidi Vartdal (Kristiansand).
 
HABU kan nå tilby barn i autismespekteret intensiv trening etter TIOBA modellen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Glenne Senter for autisme. Prosjektleder og kontaktperson er: vernepleier Edel Lauritsen
 
Prosjektet har som mål å utvikle kompetansen i barnehager og optimalisere barns iboende ressurser innen området egenledelse (eksekutive funksjoner). Prosjektet er et samarbeid med Kristiansand kommune. Kontaktperson: psykolog Kristian Sørensen.
 
Samlinger for ungdom 13 - 18 år med ulike funksjonshemninger. Målsettingen er selvstendiggjøring og bedre mestring av egen funksjonshemning.
Kontaktpersoner: Spesialpedagog Siri Nilssen.
 
Kursrekke for personer med utviklingshemning/lærevansker med tema kropp og seksualitet.
Kontaktpersoner: Spesialpedagog Siri Nilssen. 
 
      

Skrivervennlig utgave
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95