MENY  
TJENESTER Søk


Tjenester

HABU tilbyr tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge som trenger habilitering. Vår hovedoppgave er å tilby utredning og oppfølging av barn og unge og deres familier. Videre skal seksjonen være en ressursbase for ansatte i kommunene og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

HABILITERING

Habilitering er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser.  

Fokus for arbeidet vil være barnets/ungdommens behov og forutsetninger. Gjennom tverrfaglig arbeid ønsker vi å bidra til svar på spørsmålene:

 • Hva er det med barnet?
 • Hva er årsaken?
 • Hvordan vil barnet utvikle seg?
 • Hva kan gjøres for barnet?
VI KAN TILBY
 • Diagnostisering
 • Funksjonsutredninger 
 • Veiledning til barn/ungdom, foreldre og fagpersoner
 • Informasjon og opplæring
 • Kurs 

Tjenestene er gratis, men barn over 12 år må betale egenandel ved polikliniske undersøkelser.

ANSATTE
På HABU arbeider psykologer, leger, spesialpedagoger, sosionomer, fysioterapeuter, logopeder, vernepleier, sykepleier, ergoterapeuter, miljøarbeidere, undervisningskonsulent og kontoransatte.
Ansatte ved HABU

ARBEIDSFORM

 • Arbeidet skjer i tverrfaglige team rundt det enkelte barn/ungdom.
 • Hvert barn/ungdom har en saksansvarlig som er kontaktperson og koordinator i arbeidet.                                               
 • Vi yter tjenester både i avdelingen og direkte ute i kommunene.
 • Det kan tilbys overnatting både i Arendal og Kristiansand (eget familiehus). Vi samarbeider med den enkelte kommune for å bidra til et helhetlig tilbud rundt barnet/ungdommen.

Her kan du laste ned en powerpoint presentasjon av habiliteringsløpet fra a - å (Undervisning HIA januar 2006)

KOORDINERENDE ENHET
HABU er koordinerende enhet for ulike habiliterings/rehabliteringstilbud i Agder. Det innebærer at HABU skal kunne gi informasjon og råd om ulike relevante habiliterings/rehabiliteringstiltak for barn og unge på Agder.
Koordinerende enhet har:

 • Generell oversikt over habiliteringstiltak i Aust- og Vest-Agder
 • Oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten i Aust- og vest-Agder
 • Oversikt og samarbeid med andre enheter innen Sørlandet Sykehus med tjenesteansvar for barn og unge
 • Oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringstjenesten på 3. og 4. linjenivå

Kontaktperson er stedelig leder Arendal for Aust-Agder og stedelig leder Kristiansand for Vest-Agder. (kontaktinformasjon)

HENVISNING
Avdelingen benytter et eget henvisningsskjema som fås ved henvendelse til vår ekspedisjon i Arendal eller Kristiansand, eller her; hent henvisningsskjema. Kommunale og fylkeskommunale instanser kan henvise, men lege må være med eller stå som hovedhenviser. HABU har jevnlige inntaksmøter, men det må påregnes ventetid fra inntak til oppstart av habiliteringsarbeidet.

Mer informasjon:
Barnehabiliteringens historikk, ansvar, oppgaver, ideologi og dilemma.
(Power Point presentasjon)  

HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95