MENY  
PUBLIKASJONER Søk


Publikasjoner


Boeker - Photo: Solveig
HABU skal i tillegg til sin kliniske virksomhet også være en ressursbase for våre brukere og samarbeidsparter. Som et ledd i dette ønsker å formidle rapporter, foredrag, presentasjoner og artikler som ansatte har utarbeidet.
Vi vil løpende legge ut aktuelle publikasjoner og disse kan enten bestilles eller lastes direkte ned fra vårt nettsted. 
 
 
 
Her finner du mer om våre publikasjoner:
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95