MENY  
FAGLIG INFO Søk


Faglig informasjon


HABU skal i tillegg til den kliniske virksomheten være en ressursbase for fagpersoner og brukere. På denne siden ønsker vi å formidle akuell faglig informasjon som kan være nyttig for foreldre og fagpersoner i sitt daglige arbeid med barn og unge.
Hus - Photo: Solveig
Vi ønsker å fokusere på bruken av individuell plan. Individuell plan er et satsingsområde fra sentrale myndigheter og viser seg å være et nyttig redskap for brukeren selv og for tjenesteyterne. Koordinering av tiltak og fokus på brukerens individuelle ressurser og behov er viktige stikkord for å kunne få til et godt tilbud. En individuell plan vil kunne være et viktig redskap for å få dette til.
 
HABU har utarbeidet en egen mal og brukerveiledning som du kan laste ned gratis (Word 97 format). Her finner du finner mer informasjon om individuelle planer.     
 
Vi har forøvrig egen undermeny for aktuelle diagnoser. Du finner publikasjoner utgitt av HABU under menyen publikasjoner 
 
Barnenevrologisk seksjon / LMS ved Rikshospitalet har samlet informasjon om noen aktuelle bøker innen fagområdet habilitering /mestring. Klikk her
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95