MENY  
FORELDRE INFO Søk


Foreldreinformasjon


Foajé - Photo: SolveigVelkommen til HABU!
 
HABU tilbyr tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge som trenger habilitering. Vår hovedoppgave er å tilby utredning og oppfølging av barn og unge og deres familier. Videre skal seksjonen være en ressursbase for ansatte i kommunene og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonshemninger. 
 
Ønsker du å benytte HABU må du du ta kontakt med din fastlege eller PPT i din hjemkommune (kommuner i Aust-Agder eller Vest-Agder). Det er viktig at bekymringer for eget barn/ungdom i første omgang blir drøftet med det lokale hjelpeapparat (lege, helsesøster, PPT, fysioterapeut, sosialkurator m.v.). De vil eventuelt bistå med å sende henvisning.
 
HABU foretar inntak hver uke og brev om inntak eller avslag (begrunnet) sendes henviser og foreldre. Fra eventuelt inntak til habiliteringsarbeidet starter opp må noe ventetid påregnes. 
 
Du finner mer informasjon om HABUs tjenester her.
 
På menyen til venstre finner du også aktuell informasjon om brukerorganisasjoner og rettigheter. 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95