MENY  
MEDLEMMER Søk


Medlemside for PIH


Netthus-modell - Copyright: Øyvind

HABU.NO 

HABU ble av Helsedepartementet i 2001 tildelt et 5-årig prosjekt som skal utvikle et tverrfaglig program for intensiv trening og stimulering av barn med hjerneskader (PIH). En av forutsetningene som lå til grunn for programutviklingen var at moderne kommunikasjonsteknologi skulle tas i bruk mellom hjem, lokale fagpersoner og HABU. Brukere og fagpersoner som deltar i programmet vil ha behov for tett og gjensidig kommunikasjon i arbeidet rundt det enkelte barn. 


Den åpne delen av HABUs nettsted ble lansert 15. mai 2004 og har nå mellom 30 og 60 treff pr. dag og det arbeides fortsatt med å forbedre nettsiden. Fra høsten 2004 startet arbeidet med å utvikle en lukket medlemsdel og denne var tilgjengelig for foreldre og fagpersoner som deltok i PIH frem til januar 2010.

Endringer fra 2010
Etter en grundig evaluering ble det bestemt å legge ned den lukka medlemsdelen. Dette var bla. på grunn av relativt få brukere, mye arbeid med å følge opp og endel tekniske vansker. Vi så også at endel av den informasjonen som ble lagt ut i den lukka delen kunne med mindre justeringer ligge på den åpne delen av nettisden. 

Informasjonen som lå i den lukka medlemsdelen vil nå bli tilpasset slik at den kan ligge på den åpne delen av habu.no under PIH menyen. 

 
Har du spørsmål ta kontakt med Øyvind Lied epost: oyvind.lied@sshf.no
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95