MENY  
HENVISNING Søk


Henvisning av barn/ungdom til HABU

Habunøkkel - Photo: SolveigKommunale- og fylkeskommunale hjelpeinstanser, kompetansesentre, samt andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten kan henvise til HABU.  
Ønsker du å henvise barn/ungdom til HABU må eget henvisningsskjema benyttes og lege må alltid være med- eller hovedhenviser.

Hvem kan henvises?
Henvisningsskjema
Henvisnings-
skjema

HABU har ansvar for å yte tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0 - 18 år som trenger habilitering. Vår hovedmålgruppe er barn og unge med en avklart funksjonshemning eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning. For personer over 18 år - ta kontakt med Avdeling for voksenhabilitering. 

Hva skal henvisningen inneholde?
Henvisningen skal inneholde en kort framstilling av de viktigste opplysningene om helse-, atferds-, motoriske-, språklige-, intellektuelle- og psykososiale forhold ved barnet.
Informasjon om viktige forhold ved barnets situasjon (hjelpemidler, fysioterapitilbud, barnehage/skole o.l.), oversikt over hvilke hjelpeinstanser som er involvert, oversikt over etablerte hjelpetiltak, samt en konkretisering av de problemstillinger henviser og foreldre/foresatte ønsker belyst. Sprellemann - Photo: Solveig

HABU bruker eget henvisningsskjema. Dette skjemaet er sendt ut til våre viktigste henvisere, men kan i tillegg lastes ned her (Pdf. format) Dere kan også ta kontakt med oss og få tilsendt skjema. Vi ber om at alle henvisere bruker dette henvisningsskjemaet.

Lege må alltid være med- eller hovedhenviser

Vurdering av henvininger.
Henvisninger til HABU vurderes i tråd med nasjonal prioriteringsveileder og svar sendes ut senest innen 30 virkedager.

Koordinerende enhet
HABU er koordinerende enhet for ulike habiliterings/rehabliteringstilbud i Agder. Det innebærer at HABU skal kunne gi informasjon og råd om ulike relevante habiliterings/rehabiliteringstiltak for barn og unge på Agder.
Koordinerende enhet har:

  • Generell oversikt over habiliteringstiltak i Aust- og Vest-Agder
  • Oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringstjenesten i kommunehelsetjenest

Skrivervennlig utgave
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95