MENY  
NYHETSARKIV Søk


Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn
Les mer...
Årsrapport 2007
Les mer...
Ny undervisningskonsulent i HABU
  
Les mer...
Har du spørsmål om barns rettigheter?

Les mer...
Styrking av barnehabiliteringstjenestene
Les mer...
Gode tilbud ved Beitostølen Helsesportsenter
 
Les mer...
Nytt nettverk
Les mer...
Tettere samarbeid med sjeldensentrene
 
Les mer...
Frambu - sterk på sjelden kunnskap
Les mer...
Nettportaler for skolen
 
Les mer...
Ny faglig veileder
 
Les mer...
Fritid for alle
Les mer...
Nytt tjenestetilbud for barn i autismespekteret
Les mer...
Temadag om epilepsi 25.10.07
Les mer...
Nye prosjektmidler til HABU
  Les mer...
Eva Heimly - barn og unges representant på sykehuset
 
Les mer...
Hvis ulykken er ute ...
 
Les mer...
Nyttig nettside for helsepersonell
Les mer...
Videreutvikling av www.habu.no
Les mer...
POP priser til HABU
Les mer...
Boktips - voksne med cerebral parese
Les mer...
Habilitering - bistand til egen mestring
Les mer...
Tips om nettside
Les mer...
Fagdag i HABU
 
Les mer...
EACD konferanse 2006 i Barcelona
Les mer...
Nye ordninger på hjelpemiddelområdet
Les mer...
Nytt nummer for pasientreiser i Agder
Les mer...
Prosjekt for oppfølging av barn med CP
Les mer...
Tilsyn med barnehabiliteringstjenesten
Les mer...
Strategiplan for Barnesenteret
Les mer...
Intensiv trening for barn med autisme
Les mer...
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 
Les mer...
Språkstimulering for barn
Les mer...
Nyttig internettportal
 
Les mer...
Vellykket seminar om svangerskap og rus
Les mer...
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95