MENY  
HABU KURS Søk


HABU kurs
SkriveplateHABU skal i tillegg til å yte kliniske tjenester være en ressursbase for foreldre og i ansatte i kommunene. Vi ønsker å utvikle kurstilbud i tråd med brukernes og kommunale etaters ønsker og behov og søker å tilby kurs med et bredt spekter av tema og på ulikt faglig nivå.
Les mer...
Introduksjonskurs
undervisning 2HABU tilbyr introduksjonskurs for foreldre og pårørende med barn/ungdom i en utredningsfase i HABU. Vi ønsker at foreldre/pårørende så tidlig som mulig skal få god informasjon om tilbudet til barn og foreldre på ulike områder og nivå. Det vil bli aarangert to kurs høsten 2017 - neste kurs gjennnomføres 21. november.
Les mer...
Innføringskurs Autismespekterforstyrrelser
AspergerHABU arrangerer innføringskurs kurs om Autismespekterforstyrrelser. Målgruppen er foreldre, lærere, miljøterapeuter og andre som arbeider med barn/unge med ASF. Kurset er et innføringskurs over 3 timer. Neste kurs 30.11.17 - åpent for påmelding.
Les mer...
Kurstips
lyspaere 2HABU mottar en rekke tilbud om kurs og seminarer. Vi ønsker å videreformidle informasjon om noen aktuelle innen fagområdet habilitering. Vi har satt opp en enkel tabell som kan hjelpe deg til å finne mer informasjon om kurs/seminar som du er interessert i. Under menyen HABU kurs finner du kurs som HABU arrangerer.
Les mer...
Ungdomssamling på HABU
HABU Kristiansand har hvert år flere samlinger for ungdom i alderen 13 - 18 år med ulike funksjonsnedsettelser. Samlingene har én overnatting og går over to dager. Målsettingen er at ungdom med funksjonsnedsettelser i Agder skal møte andre i samme livssituasjon til aktiviteter, undervisning og erfaringsutveksling. Les mer...
HABUkurs 2017
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habuKURSKATALOG 2017
Les mer...
Epilepsikurs
epilepsiHABU-Agder inviterte til Epilepsikurs 25. november. Tilsammen 75 fapersoner, foresatte og andre møtte til en lærerik dag om epilepsi.
Du kan nå laste ned forelesningene. 
Les mer...
Akktiv
Akktiv logoHABU tilbyr kurs til foreldre med barn i førskolealder med forsinket språkutvikling eller andre former for kommunikasjonsvansker. Kurset arrangeres hvert år og er et tilbud til primært førskolebarn inntatt HABU.  
Les mer...
Nettverkssamling for fysioterapeuter
nettverkHABU inviterte 6. februar fysioterapeuter på Agder til nettverkssamling. Nærmere 40 fysioterapeuter som jobber med barn/ungdom møtte til en spennende fagdag. 
Les mer...
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95