MENY  
PIH Søk


PIH - Program Intensivert Habilitering
PIH er et tverrfaglig habiliteringstilbud for førskolebarn med Cerebral parese eller ulike former for hjerneskader / funksjonsnedsettelser. PIH er et suplement til det lokale habiliteringsarbeidet og førskolebarn i alderen 2- 5 år hjemmehørende i Helse Sør Øst kan søke. 
Les mer...
Resultater fra forskning og fagutvikling i PIH
StaestikkPIHs programmet og resultater fra studier er presentert i ulike publikasjoner. PIH- studiene har undersøkt ulike forhold hos barn og foreldre som har deltatt i programmet. Selv om datagrunnlaget er begrenset, kan resultatene ha betydning for annen habiliteringsvirksomhet.
Les mer...
Foreldreerfaringer
PIH tegning - Photo: habu - Copyright: habuPIH har samlet noen erfaringer som foreldre har gjort seg under deltakelse i programmet. Vi stillt noen åpne spørsmål ift. foreldrenes erfaringer og opplevelser etter en samling.
Les mer...
PIH starter ny gruppe høsten 2017

PIH logo - Copyright: HABU

PIH, ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), HABU i Kristiansand, er et regionalt henvisnings-kompetansesenter for førskolebarn med funksjonsnedsettelser. PIH tilbyr et ett-årig program: Program intensivert habilitering. Dette er et supplement til spesialisthelsetjenestens øvrige habiliteringsoppfølging. Henvisning til programmet skjer via lege ved barnets HABU.

Les mer...
Ansatte i PIH
 
Ansatte PIH - Photo: habu - Copyright: habu
Les mer...
Nettverkssamling 2016

PIH logo - Copyright: HABU21. og 22. juni 2016 ble det arrangert Nettverkssamling for fagpersoner som arbeider med intensiv habilitering i barnehabiliteringstjenestene. Program Intensivert Habilitering (PIH) ved Sørlandet sykehus HF sto igjen som arrangør og i år deltok 20 fagpersoner.

Les mer...
Mestringsgrep mot stress
Brosjyre Mestring BL - Photo: Habu - Copyright: HabuPsykologspesialist og leder for HABU har skrevet et temahefte om mestringsgrep mot stress. Heftet kan lastes ned gratis.
Les mer...
PIH programmet mellom 2 permer
 
Les mer...
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95