MENY  
ORGANISASJON Søk


Generelt om HABU
Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) er en del av Sørlandet sykehus og er lokalisert både i Kristiansand og Arendal. Seksjonen tilhører Barnesenteret Sørlandet og seksjonen har totalt 42 ansatte (37,7 stillinger).   
Les mer...
Ansatte
Her finner du en oversikt over alle ansatte i HABU
Les mer...
Strategiplan for Barnesenteret
Les mer...
HABU på nett
DataoverføringHabiliteringsseksjonen for barn og unge kom 15. mai 2004 på nettet med egen nettside. Dette er et pionerarbeidet som springer ut fra vårt 5 årige prosjekt for intensiv habilitering (PIH).
Les mer...
Aktivitestall for HABU
Staestikk
HABU har hatt en jevn vekst i akktiviteten i løpet av de siste år. Her finner du resultattall for de siste 4 år samt oversikt statestikk på antall barn ift. befolkningsgrunnlaget.
Les mer...
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95