MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Nettverksamling for intensiv habilitering 2017

PIH logo - Copyright: HABU20. og 21. juni 2017 ble det arrangert Nettverkssamling for fagpersoner som arbeider med intensiv habilitering i barnehabiliteringstjenestene. En arbeidskomite bestående av personer fra Helse Sør-øst og Vest arrangerte samlingen som ble gjennomført på HABU i Kristiansand. Nærmere 30 fagpersoner deltok.


Nettverkssamlingene har vært en årlig møteplass der hensikten er å fremme kvalitetsutvikling av denne typen tilbud innen habiliteringstjenestene i landet, gi økt kunnskap om forskning og internasjonal/nordisk utvikling innen intensivtilbud til barn og unge, og å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger. Nettverksamling juni 17 - Photo: habu - Copyright: habu

Hovedtema på årets samling var «Intensiv trening og habilitering som begrep og praksis» presentert av Sigrid Østensjø fra Høgskolen i Oslo og Akershus. For øvrig la deltakerne fram ulike faglige temaer som ble etterfulgt av drøftinger. Deltakernes evaluering av samlingen viser stor tilfredshet med gjennomføringen og det faglige innhold.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95