MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Barneergoterapeuter på Agder

ErgoterapiforbundetFredag den 11.12.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuter som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Møtet samlet 11 deltakere


Fredag den 11.12.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuter som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten som er etablert for å styrke samarbeidet på tvers av tjenestesteder, samtidig med at det er et forum for faglig utvikling og erfaringsutveksling. Ergoterapeuter som jobber med barn eller har interesse i å jobbe med barn er velkomne til å delta på disse møtene, som finner sted 2 ganger i året.

Ønsker du å bli en del av denne nettverksgruppe ta kontakt med barenergo 11.12.15 2 - Photo: habu - Copyright: habu

britt.guri.broske@sshf.no

Innhold på møte var:

Boligsaker fra A-Å var hovedtema for møte. Egil Måseide fra boligtjenesten i Kristiansand og Hallvard Sundsli fra NAV Hjelpemiddelsentral i Vest-Agder var invitert til å informere om finansieringsmuligheter ift. tilpasning av bolig og gå igjennom saksgang i boligsaker med vektlegging av hva de krever og forventer av ergoterapeuter i slike saker. Både Egil Måseide og Hallvard Sundsli fremhevet viktigheten av samarbeidet med ergoterapeutene som bidrar med funksjonsbeskrivelse av barnet med funksjonsnedsettelser, kartlegging av behov for tilrettelegging og bistår med å finne frem til helhetlige, hensiktsmessige og nødvendige varige boligløsninger for den enkelte familie.Barneergo 11.12.15 - Photo: habu - Copyright: habu  

Ergoterapeut Linda Beathe Dalane informerte i tillegg om hvordan boligsaker behandles i en liten kommune (Evje- Hornnes kommune).

Plan for videre barneergoterapeut møter og temaer ble drøftet.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95