MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Ny kompetansetjeneste åpnet

påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuFredag 27. november ble Regional Kompetansetjeneste - Medfødt russkader offisielt åpnet. Sørlandet sykehus er det første sykehuset i Skandinavia som tilbyr en kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.

- Etableringen av kompetansetjenesten er en stor anerkjennelse av et fagmiljø som har jobbet for en lavprioritert pasientgruppe over mange år, og som har opparbeidet nasjonal kompetanse innen dette fagområde, sier leder for den nye kompetansetjenesten, nevropsykolog og PhD Gro CC Løhaugen.

Sammen med professor og barnelege Jon Skranes og resten av teamet ønsker hun å bedre det faglige tilbudet som disse barna tilbys av spesialisttjenestene i Helse Sør-Øst. Hovedoppgavene til kompetansetjenesten blir derfor å innhente og systematisere kunnskap, og formidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging til fagpersoner innen spesialisthelsetjenesten.

Det anslås at det årlig fødes mellom 60-120 barn i Norge med føtalt alkoholsyndrom, også kalt FAS. Trolig er tallet betydelig høyere dersom man inkluderer barn med ulike grader av føtale alkoholskader. Forskning peker også på at barn som adopteres fra land med høyt alkoholkonsum, har en betydelig høyere forekomst av medfødte russkader. Føtale alkoholskader er en av de hyppigste kjente årsakene på verdensbasis til mild utviklingshemming og generelle lærevansker, og den eneste årsaken som kan forebygges fullt og helt, sier Løhaugen som vil arbeide for økt kunnskap og kompetanse på feltet.

Den regionale kompetansetjenesten skal primært utrede barn og unge opptil 18 år med medfødte russkader fra Aust- og Vest-Agder, men vil kunne motta og utrede pasienter med spesielt komplekse problemstillinger også fra andre helseforetak i HSØ, når dette er aktuelt. Senteret er ventet å være i full drift i løpet av våren 2016.

Klikk her for: Pressemelding i forbindelse med åpningen.

Bilder fra åpningen:

Aapning RK-MR 271115 - Photo: habu - Copyright: habu

Aapning RK-MR - Photo: habu - Copyright: habu

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95