MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Ventetider HABU

HABU skilt - Photo: ValerieVentetiden i HABU varierer etter hvor mange nyhenviste barn/ungdom vi har mottatt. I mai 2015 var gjennomsnittlig ventetid 44 dager i Arendal og 35 dager i Kristiansand.

Informasjon om ventetider for barn som er henvist HABU. HABU K inngang - Photo: habu - Copyright: habu

Målsetningen for HABU er at alle foreldre skal få dato og tid for første konsultasjonstime i informasjonsbrevet man mottar etter at vi har vurdert henvisningen og konkludert med at barnet bør utredes i vår seksjon. Ventetidene ved våre lokasjoner i Arendal og Kristiansand varierer litt alt etter hvor mange nyhenviste barn vi har mottatt, men i mai 2015  var den gjennomsnittlige ventetiden for barn som sto i kø for vurdering; 44 dager i Arendal og 35 dager i Kristiansand. Ser vi på ventetiden fra barna ble henvist og til de faktisk hadde vært inne til undersøkelse – det vi kaller ventetid til avviklede pasienter, så var gjennomsnittlig ventetid i Arendal 37 dager og 76 dager i Kristiansand. Alle ventetider gjelder barn som har fått rett til prioritert helsehjelp. Dette er barn vi prioriterer høyest mht å gi tilbud om utredning.

Mvh

Bjørn Lerdal

Seksjonsleder/psykologspesialist
Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU)
Barne- og ungdomsavdelingen
 
 

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
 



 
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart





 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95