MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Årsrapport 2015

Habunøkkel - Photo: SolveigÅrsrapporten for 2015 er klar - du kan laste den ned ved å gå inn på denne siden.

Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) er en seksjon i Barnesenteret, Sørlandet Sykehus HF. Seksjonen har ansvar for å gi tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge som har nedsatt funksjonsevne eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling. Aarsrapport 2015 bilde - Photo: habu - Copyright: habu

Hovedoppgaven er å foreta diagnostikk, tverrfaglige funksjonsutredninger og spesialisert tiltaksoppfølging av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Avdelingen yter tilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år i Agder, og har tjenesteenheter i Arendal og Kristiansand.

HABU er organisert i tre tjenesteenheter HABU Arendal, HABU Kristiansand og PIH.
Årsrapporten gir et innblikk i en del sentrale områder av seksjonens virksomhet i 2015.
Klikk på linken for å laste den ned:

Årsrapport 2015


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95