MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Barneergoterapeuter i Agder

ErgoterapiforbundetFredag den 22.05.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuter som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Møtet samlet 14 deltakere.

Fredag den 22.05.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuterErgosamling 220515 - Photo: habu - Copyright: habu som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten som er etablert for å styrke samarbeidet på tvers av tjenestesteder, samtidig med at det er et forum for faglig utvikling og erfaringsutveksling. Ergoterapeuter som jobber med barn eller har interesse i å jobbe med barn er velkomne til å delta på disse møtene, som finner sted 2 ganger i året.

Ønsker du å bli en del av denne nettverksgruppe ta kontakt med

britt.guri.broske@sshf.noeller anita.borge@sshf.no.

Innhold på møte var:
Informasjon om ME – kronisk utmattelses syndrom ift. barn og unge og ergoterapeutiske tiltak ift. dette ved Snefrid Brenna, spesialergoterapeut Sørlandet Sykehus Kristiansand

Aktivitetsanalyse ved ergoterapi studentene Helen M.Aakvaad og Marie Fjelle, Sørlandet Sykehus Kristiansand. Studentene la frem de modellene de lærer på Ergoterapeutskolen og det ble drøftet hvordan vi bruker dette i vårt daglige arbeid.Ergosamling 2 220515 - Photo: habu - Copyright: habu

Presentasjon av arbeid som ergoterapeut på Kvadraturen Skolesenter ved ergoterapeut Karin Rosseland. Det ble formidlet erfaringer med å legge til rette for aktiv deltakelse og hvordan jobbe med alternativ- og supplerende kommunikasjon ift. disse elevene.

Plan for videre barneergoterapeut møter og temaer ble drøftet.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95