MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


KAN DET VÆRE AUTISME?

AutismeHABU inviterte til konferanse om autismespekterforstyrrelser 21. og 22. oktober.
Over 140 deltok på de to dagnene og du kan finne forelesernes presentasjoner her. 

Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) inviterte 21. 0g 22. oktober til konferanse for ansatte i barnehage, skole, PPT, helsestasjon,fastleger og annet helsepersonell. Over 140 deltok i løpet av de to dagene.

Tema:

Kan det være autisme?
Veien fra foreldre/fagpersoners bekymring, til henvisning, utredning og tiltak.Nina Stenberg - Photo: habu - Copyright: habu

Hovedforeleser: Psykologspesialist Nina Stenberg, nevropsykiatrisk enhet Oslo universitetssykehus
Spesialist i klinisk psykologi, erfaring fra PPT, utredning og forskning og er spesielt interessert i tidlige tegn på autisme og har nettopp tatt doktorgrad om temaet.
I tillegg vil brukerrepresentanter og fagpersoner ved HABU bidra. 

Program

Presentasjoner:
Velkommen - Bjørn Lerdal
Autistisk kultur - Katja Gottschewski
Autismespekterforstyrrelser tidlige tegn og individuelle forskjeller - Nina Stenberg
Henvisning og utredning ved mistanke om autisme - Kathinka Aslaksen
Utredning av autismespekterforstyrrelser - Catrine Lykkedrang Kleppe
Tiltak - Kristin Haug Fenheim
EIBI et opplæringsprogram - Edel Lauritsen og Grete Brouwer
Familiefokusert habilitering - Bjørn Lerdal

Artikkel:
Mestringsgrep mot stress - Bjørn Lerdal  


Eventuelle spørsmål kan rettes til undervisningskonsulent Kari Aas Hansen. kari.aas.hansen@sshf.no

Kontaktinformasjon

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95