MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Tegn på autisme hos spe- og småbarn

StaestikkNasjonalt Folkehelseinstitutt og Regional komptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkoleps i Helse Sør-Øst gjennomfører nå en webasert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Foreldre, personer med autisme og fagpersoner inviteres til å delta.

logo helsesor
Folkehelseinst
Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn
I samarbeid med Sue Fletcher-Watson, psykolog og forsker ved Edinburgh Universitet i Storbritannia, samt en gruppe forskere fra ulike land i Europa, skal vi våren 2014 gjennomføre en web-basert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Vi håper at du vil svare på denne undersøkelsen, som vil ta ca. 15-20 minutter. Vi ønsker med dette å gjøre undersøkelsen kjent.

Hvem ønsker vi at skal svare på undersøkelsen?

Foreldre til barn med autisme

Voksne som selv har autisme

Fagpersoner (pedagoger, psykologer, leger og andre) som arbeider med personer med autisme

Målet med undersøkelsen er å få bedre og bredere kunnskap om synspunkter på forskning som undersøker sped- og småbarn med risiko for å utvikle autisme.

Synnve Schjølberg, Kenneth Larsen og  Anett Kaale

Nasjonalt Folkehelseintitutt
Regional komptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Informasjon om undersøkelsen:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/rfm_/Documents/Brev%20til%20informanter%20EAR%202014.pdf


Klikk på linken for å delta:
https://www.surveymonkey.com/s/barnmedASF


 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95