MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


PIH starter ny gruppe høsten 2017

PIH logo - Copyright: HABU

PIH, ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), HABU i Kristiansand, er et regionalt henvisnings-kompetansesenter for førskolebarn med funksjonsnedsettelser. PIH tilbyr et ett-årig program: Program intensivert habilitering. Dette er et supplement til spesialisthelsetjenestens øvrige habiliteringsoppfølging. Henvisning til programmet skjer via lege ved barnets HABU.


PIH – STARTER NY GRUPPE HØSTEN 2017.
Programmet tilbys årlig til grupper av førskolebarn med cerebral parese eller lignende hjerneskader og deres foreldre og noen ganger til grupper for barn med andre diagnoser eller avgrensede funksjonsnedsettelser. Blomsterbed - Photo: Solveig

En ny gruppe for førskolebarn (2-5 år ) med Cerebral Parese og deres foreldre starter i januar 2017. Barnet ma ha CP eller CP lignende tilstand (alle GMFCS nivå). En forutsetning for deltakelse i gruppene er at foreldre ønsker kunnskap om hvordan optimalisere hverdagen for sitt barn og å ta del i trening og stimulering.

I disse dager sendes det ut brev til de ulike HABU’er i Helse Sør-Øst med informasjon om tilbudet og henvising til deltakelse i gruppen.

Henvisningsfrist: 01.05.17
Programperiode: Oktober 2017 –mai/juni 2018

Hvordan tilrettelegges det?
Programmet gjennomføres for grupper på ca 5 barn med foreldre.
Barn og foreldre samles i løpet av ett år til 3 gruppesamlinger i Kristiansand. Disse samlinger utgjør til sammen inntil 6 uker. I programmet kombineres trening og stimulering med barnet med bl.a. opplæring av foreldre og lokale fagfolk. Lokale fagfolk oppfordres til å delta ved møter lokalt og en dag ved hver av de 3 samlingene.

Programinnhold og oppbygging er nærmere beskrevet: Klikk her


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95