MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


INFORMASJONSMØTE - TIOBA

AutismeHABU gjennomførte 24. mars informasjonsmøte om TIOBA tilbud til førskolebarn med autisme. Tema var overgang fra barnehage til skole og 22 fagpersoner fra begge Agder fylkene møtte. Du kan laste ned foredragene og informasjon om TIOBA.

Siden våren 2007 har førskolebarn som har en autismespekterforstyrrelse fått tilbud om Tidlig og Intensiv Opplæring basert på Anvendt Atferdsanalyse (TIOBA). Opplæringen skal gis der barnet daglig befinner seg: i hjemmet eller barnehage. I dag får 15 barn på Agder et TIOBA-tilbud.Tioba 24.03.14 - Photo: habu - Copyright: habu

22 fagpersoner fra begge Agder fylkene møtte og det ble informert om HABUs TIOBA tilbud generelt, samt 2 innlegg med fokus på utfordringer disse barna møter i overgang fra barnehage til skole.

Foredragsholdere:
Rådgiver Kenneth Larsen,  Regionalt fagmiljø ved Oslo Universitetssykehus  
Spesialkonsulent Alvdis Roulund, Glenne regionale senter for autisme
Spesialpedagog Inger Brokka deRuiter, Landvik skole
Vernepleier Caroline Helland,  Landvik skole
TIOBA konsulent Edel Lauritsen, HABU 

Møteleder: Seksjonsleder Bjørn Lerdal TIOBA 240314 - Photo: habu - Copyright: habu

Klikk på linken for å laste ned:  

Litteratur om TIOBA

Foredrag Kennet Larsen/Avdis Roulund

Informasjonshefte om TIOBA - klikk på linken:
http://oushf.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/RFM/Tidlig%20og%20intensiv%20opplæring%20ASF.pdf


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95