MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Gjennomført kurs: Å bli voksen det gode liv

PingvinerHabiliteringstjenesten for voksne og HABU arrangerte i august/september 3 kveldssamlinger for ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tema var overgangen fra barn til voksen og hvilken betydning dette har i ungdom og foreldres liv. Presentasjonene som ble brukt kan du nå laste ned.

HABU har i samarbeid med Avdeling for voksenhabilitering gjennomført tre kveldssamlinger med tema "Å bli voksen – det gode liv" i august og september. 18Pingviner ungdommer og deres foreldre/nærpersoner (28) deltok og ulike aktuelle tema (se brosjyre) ble belyst fra representanter fra flere tjenester på ulikt nivå. Det var god deltakelse og nyttige erfaringsutvekslinger både i plenum og i mindre grupper med gjennomgående gode evalueringer. 

Neste samling planlegges høsten 2014 -  følg med i HABUs kurskatalog som legges ut i desember 2013.

Her finner du presentasjonene fra samlingene: 
Førerkort
Kommunale tjenester
Pasient- og brukerombudet
Individuel plan
Vergemål
Husbankens låne- og finasieringsordninger


Å bli voksen - det gode liv.
Tema:
Overgangen fra barn til voksen; hva skjer og hvilken betydning får dette for ungdom og foreldre.

Målsettingen:
Gi ungdom og foreldre informasjon og kunnskap om aktuelle tema knyttet til overgangsfasen fra ungdom til voksen. Skape arena for erfaringsutveksling og deltakelse for ungdommer og deres foreldre. 

Målgruppe:
Ungdom mellom 16 – 25 år som er inntatt ved HABU eller HAVO og deres foreldre/foresatte.

Kursansvarlige:
Avd. for voksenhabilitering v/ sosionom Anne Nordahl
HABU seksjonen v/sosionom Anita Amundsen og undervisningskonsulent Randi Damgård

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95