MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Barneombudet besøkte HABU

Barneombudet logoDet var en engasjert og interessert Anne Lindboe som gjestet Sørlandet sykehus Kristiansand og HABU. Besøket er en del av en landsomfattende reise hvor barneombudet undersøker kvaliteten på behandlingstilbudet til barn og unge på norske sykehus


Barneombud Anne Lindboe besøkte Sørlandet sykehus mandag 3. juni som del i en
Barneombudet 03.06.13
Omvisning i HABUs lokaler
Foto: Irene Svozilik
landsomfattende reise hvor barneombudet undersøker kvaliteten på behandlingstilbudet til barn og unge på norske sykehus.

Barneombudet besøkte også Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) i Kristiansand og fikk der høre om kurstilbudet til ungdom med funksjonsnedsettelser og regionalt intensivtilbud til førskolebarn med cerebral parese.  Leder for HABU, Bjørn Lerdal, vise Lindboe rundt i HABU-bygget og fortalte om de ulike tilbudene til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Lindboe var opptatt av brukermedvirkning og spesielt at ungdom blir reelt involvert i alle prosesser som gjelder deres egen helse. Her kan helsevesenet som arbeider med barn og unge bli flinkere, understrekte Lindboe.

Les også:

Helse på barns premisser


Du kan følge barneombudet på Twitter:

https://twitter.com/barneombudet
Barneombudet 030613 2
Barneombudet flankert av avdelingsleder Danielsen og seksjonsleder Lerdal
Foto: Irene Svozilik

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95