MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Nyttig hefte om rettigheter

Barn unge rettigheter - Photo: helsedir - Copyright: hesledirBarn og unge med nedsatt funkjsonsevne og familiene deres har behov for en rekke tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Helsedirektoratet har nå oppdatert heftet "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien".

Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. Mange bruker mye Barn unge rettigheter - Photo: helsedir - Copyright: hesledirtid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud.  Heftet "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien" gir en samlet oversikt og er ment å gjøre det enklere å finne fram.

Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne.Det viser hvilke rettigheter og muligheter hun og familienhar fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp. Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter.

Bak i heftet er det et stikkordsregister med henvisning til de ulike temaene

Du kan laste ned heftet her: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien

Heftet kan bestilles hos:
Helsedirektoratet
v/ Trykksaksekspedisjonen
e-post: trykksak@helsedir.no
tlf: 24163368
Oppgi bestillingsnummer IS-1298 ved bestilling.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95