MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Senter for utredning av russkadde barn

påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuSørlandet sykehus HF har søkt om å bli godkjent som regionalt henvisningskompetansesenter for utredning av barn med skader etter mors alkoholbruk. HABU ved Barnesenteret har søkt Helse Sør-Øst om 3,1 millioner kroner til å opprette et slikt senter.


SSHF ønsker senter for utredning av russkadde barn

– Barn som er skadd i fosterlivet fordi mor har drukket alkohol og/eller brukt andre rusmidler blir ofte kasteballer mellom ulike instanser i
Gro L - Photo: sshf - Copyright: sshf
Nevropsykolog
Gro Løhaugen
spesialisthelsetjenesten, sier nevropsykolog Gro Løhaugen. Hun leder HABU (Habiliteringsseksjonen for barn og unge) ved Sørlandet sykehus Arendal, som ønsker det regionale senteret.

I en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet i 2005 ble det anbefalt å opprette kompetansesentra for barn og unge med medfødte russkader. Men det er ikke tatt initiativ til dette senere.

– I tillegg er det behov for økt forskning i Norge på føtale alkoholskader og andre russkader på barn, sier Løhaugen.

Kan forebygges.
Det finnes ingen sikre tall på hvor mange barn som blir født med en russkade. Men i Stortingsmelding 30 (2011-2012) anslås at inntil 1200 barn pr år fødes med føtale alkoholskader (FASD- Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Det anslås videre at mellom 30 og 60 barn årlig blir født med skade som følge av annen rus i svangerskapet. Føtale alkoholskader er den hyppigste årsaken på verdensbasis til mild utviklingshemming, og den eneste årsaken som kan forebygges fullt og helt.

- Nå ønsker vi at også barn med FASD eller annen russkade får et spesialisert helsetilbud i Helse Sør-Øst, med tilgang på nødvendig tverrfaglig kompetanse og erfaring, sier Løhaugen.

Forskning fra USA har vist at barn med føtale alkoholskader i mange tilfeller får vansker i voksen alder. Vanskene kan ha konsekvenser for utdanning og arbeid. Dette er også en gruppe barn og ungdom som selv rapporterer at de har det vanskelig, med store utfordringer i hverdagen.

– Det er trolig mulig å forebygge eller gjøre disse vanskene mindre alvorlige om barna får diagnosen mens de er små, og deretter får god oppfølging og tilrettelegging, sier Løhaugen.

Sterkt fagmiljø.
Seksjonsleder for HABU ved Sørlandet sykehus, Bjørn Lerdal, påpeker at HABU Arendal er et av få fagmiljøer i Norge som har hatt
Bjorn L - Photo: habu - Copyright: habu
Seksjonsleder
Bjørn Lerdal
en spesiell interesse for barn og unge med FASD, og som har hatt det i over 15 år. Fagpersoner har høy kompetanse både på klinisk tverrfaglig arbeid og på klinisk oppfølgingsforskning. HABU har gjennom flere år utviklet og prøvd ut en modell for diagnostisering og utredning av barn med prenatale russkader.

- Vi ønsker nå å styrke og videreutvikle fagmiljøet ved HABU Arendal ytterligere, slik at vi kan gi et mye bedre tilbud til en svært lavprioritert pasientgruppe, sier Lerdal.

Et henvisningssenter vil ha kapasitet til å utrede 80-100 pasienter i året, drive oppfølging av pasientene gjennom kontakt med foreldre og lokalt hjelpeapparat, og revurdere behov for tjenester på spesialistnivå. I tillegg vil et slikt senter kunne ha ansvar for undervisning og opplæring av helsepersonell om prenatal russkade i Helse Sør-Øst.

Søknad til Helse Sør-Øst


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95