MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette, narkolepsi

AutismeRegionalt Fagmiljø¸ for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet.


logo helsesorRegionalt fagmiljø¸ yter supplerende tjenester i samarbeid med det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Autismeenheten, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK), regionens helseforetak og det statlige pedagogiske støttesystemet (Statped).

Hvem kan henvende seg til oss?

Personer med diagnosene og deres pårørende
Fagpersoner som trenger informasjon, råd og veiledning

Henvendelsen kan sendes til post.rfm@uus.no

For mer informasjon:
nyhetsbrev 
nettside

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95