MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Cerebral pareseregister i Norge

CPRN logoCerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som har som mål å gi et godt bilde av den nasjonale situasjonen når det gjelder cerebral parese i Norge. Nå foreligger årsrapporter for 2011.  

Cerebral pareseregisteret i Norge.
Helseovervåking handler om å ha god oversikt over helsetilstanden i befolkningen og kan bl.a. væreCPRN logo
basert på registerdata. For CPRN som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister innebærer det å gi et godt
bilde av den nasjonale situasjonen når det gjelder cerebral parese i Norge.

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN ) ble i 2006 godkjent som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
av Sosial og helsedirektoratet og finansieres med øremerkede midler fra Helse Sør Øst.

Hensikten med CPRN er å samle data om barn/ungdom med CP fra hele Norge for å:
- følge forekomsten, spesielt med tanke på årsaker og risikofaktorer.
- sikre systematisk, likeverdig og forutsigbar oppfølging uansett hvor barnet bor.
- øke kunnskapen og følge hvordan behandling og habilitering foregår.
- foreslå tiltak som kan bedre behandling, funksjon, livskvalitet og deltagelse.

CPRN registrerer barn/ungdom ved:
- Diagnosetidspunkt (førstegangsregistrering)
- 5
års alder (5 års registrering)
- 15 til 17 års alder (CPRNung
)

Årsrapport CPRN 2011

Fylkesrapport Aust Agder

Fylkesrapport Vest Agder

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95