MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


HABU med i forskningsprosjekt

HåndHøgskolen i Oslo/Akershus (HIOA) gjennomfører nå et forskningsprosjekt knyttet til effekten av tidlig intensiv opplæring for barn i førskolealder med utviklingshemming. HABU er invitert til å delta i dette forskningsprosjektet.

Forskningsprosjekt knyttet til tidlig intensiv opplæring av barn i førskolealder med utviklingshemming.

Høgskolen i Oslo/Akershus (HIOA) har for tiden et pågående forskningsprosjekt knyttet til effekten av tidlig intensiv opplæring for barn i
Svein Eikeseth
Professor Svein Eikeseth
førskolealder med utviklingshemming. Forskningsprosjektet ledes av professor Svein Eikeseth ved Høyskolen i Olso og Akershus( HIOA). Habiliteringsseksjonen for barn og unge er invitert med som samarbeidspartnere i prosjektet og barn fra Agder vil nå få muligheten til å delta.

Dette er en randomisert forskningsstudie for å evaluere effekt av ulike typer opplæring for barnehagebarn med utviklingshemming. HIOA "trekker" vilkårlig hvem som kommer i eksperimentgruppen og kontrollgruppen. Opplæringen er basert på anvendt atferdsanalyse og er godt dokumentert overfor barn med autisme (jfr TIOBA-tilbudet vi har på Sørlandet). Flere studier gjort i Norge og internasjonalt har vist at slik behandling kan føre til endringer i IQ, selvhjelps-og sosiale ferdigheter hos denne klientgruppen.

En foreløpig studie gjennomført av forskerteamet ved HIOA antyder at denne type opplæring kan gi fremgang i IQ, språk, selvhjelps-og sosiale ferdigheter også for barn med utviklingshemming. HIOA ønsker å etterprøve disse resultatene ved å gjennomføre en ny studie overfor barn med utviklingshemming.

For de barna som kommer i eksperimentgruppen, vil barnehagen måtte innstille seg på å kunne gi et intensivt opplæringstilbud (minimum 15 timer opplæring i uken) og med veiledning fra HABU ca hver 14.dag. HABU og HIOA vil gi personalet i barnehagen all nødvendig opplæring før opptreningen tar til. For de barna som kommer i kontrollgruppen, vil SSHF-HABU gi et ordinært oppfølgingstilbud fra barnehagens side. Foreldrene til barna i kontrollguppen, vil evt. kunne få tilbud om et foreldreopplæringskurs av professor Eikeseth.

For mer informasjon:
Grete Brouwer
Spesialkonsulent

Kontaktinformasjon


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95