MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Cupido pris til NFSS

Pris NFSSCupido-prisen for 2011 er tildelt Nettverk for Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv - NFSS. 

Flott pris til viktig fagnettverk.
11. oktober ble historiens første Cupido-pris delt ut til nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv, ved leder Torild Mossing Breistein og tidligere Pris NFSS T Bleder Grethe Rønvik.

Breistein jobber til vanlig som spesialsykepleier og sexologisk rådgiver ved avd. for voksenhabilitering, Sørlandet sykehus i Kristiansand, og Rønvik jobber som klinisk sexolog ved habiliteringstemaet for voksne ved Salten DPS på Nordlandssykehuset. Tirsdag 11.oktober lanserte Cupido sitt nye nettsted og delte samtidig ut tre priser for ekstra innsats for et sexpositivt samfunn. Den gjeveste av de tre prisene gikk til Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv.

Om Nettverk: funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS):

NFSS ble etablert i 1998 og er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet i habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Nettverket har stor kompetanse og yter en svært viktig innsats innen habilitering, det vil si arbeidet for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheten til deltagelse i samfunnet på egne premisser, både når det gjelder barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming og/ eller utviklingshemming.

Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell om seksualitet, og jobber blant annet med retten til å få tilgang til seksuelle hjelpemidler.

For mer informasjon: www.nfss.no

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95