MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Ny bok om habilitering

Bok -Habilitering av barnI disse dager lanseres boka Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring. Boka har fokus på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser, og deres familier kan leve gode liv preget av mestring og deltakelse. Seksjonsleder i HABU, Bjørn lerdal er en av redaktørene til boka. 

I de senere år har det skjedd en gradvis endring av ideologien og tenkningen om barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Endringene reflekteres ikke Bok -Habilitering av barnminst i et større fokus mot tiltak for en bedre folkehelse. I denne boken dreies søkelyset fra funksjonsnedsettelsen og begrensningene den kan bidra til, over mot muligheter, positiv psykologi og mestring. Forfatterne viser hvilken betydning barnets og familiens egen deltakelse og medvirkning har for habiliteringen.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser, og deres familier, kan leve gode liv preget av mestring og deltakelse. Forfatterne viser gjennom beskrivelser, fakta, dokumentasjon og empiri hvordan man kan få til det. Egne kapitler tar for seg habiliteringsforløpet for barn og unge med astma, ADHD, cerebral parese, psykisk utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse.

Boken er skrevet spesielt for studenter i vernepleie og videreutdanninger innenfor helse- og sosialfag og pedagogiske fag. Den egner seg også for fagpersonell i helse-, sosial- og omsorgstjenester, i undervisningssektoren og for foreldre til barn og unge med ulike former for funksjonsnedsettelse.

Kilde: Universitetsforlaget.

For kjøp av boka: Universitetsforlaget


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95