MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Akktiv

Akktiv logoHABU tilbyr kurs til foreldre med barn i førskolealder med forsinket språkutvikling eller andre former for kommunikasjonsvansker. Kurset arrangeres hvert år og er et tilbud til primært førskolebarn inntatt HABU.  

Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealderen med forsinket språkutvikling eller andre former for kommunikasjonsvansker.

Mange av de barna som henvises til HABU i førskolealderen har språk-/kommunikasjonsvansker og foreldre som er opptatt av gode tiltak for barnet sitt. Tiltakene finnes og et av disse er AKKTIV. AKKTIV er et systematisk og målrettet foreldrekurs som strekker seg over 6 ganger a 2 timer pr gang. Kurset er såkalt evidensbasert, dvs. at det er dokumentert at det har en positiv effekt på foreldres kunnskap og kompetanse i forhold til å fremme kommunikasjonsferdighetene hos sitt barn. Kurset holdes av erfarne og dyktige fagfolk på HABU. Dette er fagpersoner som arbeider med barn med språk- og kommunikasjonsvansker i det daglige. AKKTIV  er opprinnelig utviklet i Sverige og betyr: Alternativ og Supplerende (svensk: Kompleterande) Komminkasjon. AKKTIV kurs holdes nå en til to gang i året på HABU. Informasjon om oppstart av nye kurs legges ut på vår hjemmeside. Mer informasjon om innholdet i kurset finner dere i den vedlagte kursbrosjyren.

Målet med Akktiv kurs er at:
Dere som foreldre/foresatte kan få økt kunnskap i å kommunisere med deres barn.
Vite hvordan dere kan samspille med deres barn for å støtte hans/hennes kommunikasjonsutvikling.Akktiv logo
Å være en god kommunikasjonspartner

Tema for Akktiv kursamlingene er som følger:
Kommunikasjon
Kommunikasjonsutvikling.
Å være kommunikasjonspartner til sitt barn.
Lekens betydning for barns utvikling.
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Hvordan får man ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) til å fungere i hverdagen.
Retten til å kommunisere.

Neste AKKtiv kurs planlegges våren 2015 .
Akktiv kursholdere/kontaktpersoner:
Spesialpedagog Ragnhild Aulin, logoped Heidi Gautefall Vartdal og ergoterapeut Britt Guri Brøske.


AKKtiv brosjyre.

Kontaktinformasjon

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95