MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Ny fagartikkel fra PIH

PIH logo - Copyright: HABUMedarbeidere i Program Intensivert Habilitering (PIH) har skrevet en forskningsartikkel som nå er publisert i tidsskriftet Scandinavian journal of Disability Research. I artikkelen viser forfatterne hvordan deltakelse i PIH kan ha en positiv effekt for foreldre til barn med cerebral parese. 

Tidsskriftet Scandinavian journal of Disability Research har nå publisert forskningsartikkelen:

"Parental effects from participation in an intensified multimodal programme of habilitation for children with cerebral palsy"


Artikkelen er skrevet av Bjørn Lerdal, Kristian Sørensen, Ida E. Vestrheim og Jon Skranes, som alle er ansatte i HABU. Artikkelen er basert på data fra spørreskjema som har blitt brukt i Program Intensivert Habilitering (PIH). Denne artikkelen er en del av det forsknings og fagutviklingsarbeidet som utføres i PIH.

Forfatterne viser i artikkelen hvordan deltagelse i Program Intensivert Habilitering (PIH) kan ha en positiv effekt for foreldre til barn med cerebral parese. Den positive effekten dokumenteres både i forhold til foreldrenes stressnivåer og deres grad av optimisme for fremtiden.

Sandivavian jrn of DArtikkelen er tilgjengelig for nedlasting fra tidsskriftets
hjemmeside: klikk her


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95