MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Helsenorge no - den nye helseportalen

DataskjermOnsdag 15. juni lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. Portalen vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandling.


Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, Dataoverføringsunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Informasjonen på helsenorge.no kommer fra ulike organisasjoner. Hver enkelt organisasjon som leverer informasjon til helsenorge.no har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder høy faglig kvalitet. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.

Informasjonen i helsenorge.no er utelukkende informasjon av generell karakter og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Dette gjelder både innhold og ressurser som er åpent tilgjengelig, og innhold som krever personlig pålogging


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95