MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Norsk fagbok om læring og mestring

Laering og mestring 14.juni ble boka Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning lansert. Tre medarbeidere ved HABU har bidratt med et eget kapittel. 

Laering og mestring Norsk fagbok om lærings og mestring (LMS) med bidragsytere fra HABU, Sørlandet sykehus.

14 juni ble den første norske rendyrkede Lærings- og mestringsboka lansert. Program intensivert habilitering (PIH), lokalisert til Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Barnesenteret i Kristiansand, er det eneste regionale henvisningskompetansesenteret som er lokalisert til Sørlandet sykehus.
Tre medarbeidere i PIH/HABU;  Kristian Sørensen, Ida E. Vestrheim og Bjørn Lerdal, har bidratt i LMS-boka med kapitlet: Førskolebarn med funksjonsnedsettelser – en multimodal tilnærming for å fremme mestring. Kapitlet bygger på erfaringer og forskning knyttet til hvordan man best mulig sikrer barn med en funksjonsnedsettelse de beste utviklingsbetingelsene. I dette kapitlet legges det vekt på betydningen av å involvere foreldrene i behandlingstiltakene til barnet, gi foreldrene kunnskap om barnets styrke og vanskeområder og bidra til at foreldrene mestrer parforhold og egne livsutfordringer best mulig.

Kristian - Photo: habu - Copyright: habu
Sørensen

Ida V - Photo: habu
Vestrheim

bjorn 2 - Photo: habu - Copyright: habu
Lerdal

 

 

 

 

 

For mer informasjon og bestilling:
Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning.
Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen (red).


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95