MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


20 år med HABU

HABU 20 aar - Photo: habu - Copyright: habuTorsdag 8. september feiret HABU 20 år og gjennomførte i den forbindelse en stor jubileumskonferanse. Over 130 deltakere fikk oppleve et bredt spekter av spennede forelesninger. Du kan laste ned neon av presentasjonene her.  

Jubileumskonferanse for HABU - Barn på Agder med funksjonsnedsettelser!
Det er nå 20 år siden HABU (1991 - 2011) ble etablert og torsdag 8. september ble jubileumet feiret med en egen jubileumskonferanse. KKG elever - Photo: habu - Copyright: habuOver 130 foreldre og fagfolk fra hele Agder deltok og et bredt spekter av tema ble presentert av engasjerte forelesere.
 
Konferansen ble åpnet av seksjonleder Bjørn Lerdal etterfulgt av et flott kulturelt innslag av elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle og Kvadraturen skolesenter. Første del av konferansen var i plenum og ble innledet med et historisk tilbakeblikk v/ overlege/barnepsykiater Marie Strøm Olsen. Videre presenterte Cand.Polit Torbjørn Hodne fra UIA/Agderforskning levekårsdata fra Agderfylkene med fokus på situasjonen for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Plenumssesjonen ble avsluttet av professor Kjell Kristoffersen fra UIA som gav noen spennede betraktninger om helsefremming i et familie-/nettverksperpektiv.
 
Etter lunsj ble det gjennomført 3 paralelle sesjoner med tilsammen 9 forelesninger. Her ble et bredt spekter av temaer og konkrete tilbud Forelesning Gro - Photo: habu - Copyright: habuinnen barnehabilitering presentert.        
 
 
Klikk her for: Program

Forelesernes presentasjoner vil bli løpende lagt ut her så snart de er klare for publisering:
 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til seksjonsleder Bjørn Lerdal Stand - Photo: habu - Copyright: habu
eller undervisningskonsulent Randi Damgård.
 
 
 
 
 

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95