MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Bokutgivelse av medarbeidere i HABU

Egenledelse bok - Photo: habu - Copyright: habuTre medarbeidere i HABU har sammen med Marianne Godtfredsen, spesialpedagog og fagutvikler i Kristiansand kommune, skrevet bok om egenledelse. Boka "Egenledelse i lek og læring" gir en innføring i egenledelsesbegrepet og pedagogisk/nevropsykologisk bakgrunn for arbeidet med egenledelse i førskolealder.  

Boka "Egenledelse i lek og læring" er det foreløpige sluttproduktet av et langsiktig og systematisk FOU-arbeid, hvor målsetningen har vært Egenledelse bokforfattere - Photo: habu - Copyright: habuå øke forståelsen og betydningen av tilrettelagt stimulering av egenledelsesfunksjoner hos barn med funksjonsnedsettelser i førskolealder.

"Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine dagligdagse utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse. Forfatterne har gitt disse funksjonene navnet egenledelse, og det er det denne boka handler om."

Boka er skrevet av sentrale medarbeidere i Prosjekt Egenledelse. Prosjekt Egenledelse har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste årene. En sentral del av prosjektarbeidet har vært å jobbe målrettet og grundig med skriftliggjøring av egenledelsestilnærmingen.

"Egenledelse i lek og læring" gir en innføring i egenledelsesbegrepet og pedagogisk / nevropsykologisk bakgrunn for arbeidet med egenledelse i førskolealder. I tillegg vies store deler av boken til praktiske tiltak i både allmennpedagogisk og spesialpedagogisk tilnærming. Boka er den første på norsk som retter oppmerksomheten mot nevropedagogiske utfordringer både hos førskolebarn generelt, og førskolebarn med funksjonsnedsettelser.

Målgruppa er førskolelærerstudenter, spesialpedagogikkstudenter, barnehageansatte og ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge Egenledelse bok - Photo: habu - Copyright: habu(HABU), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), barneavdelingene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Boka vil også være av interesse for foreldre til barn i førskolealder.

Boka er skrevet av psykolog Kristian Sørensen, spesialpedagog Marianne Godtfredsen, spesialpedagog Mette Modahl og psykologspesialist Bjørn Lerdal. Godtfredsen er fagutvikler i

Kristiansand kommune, mens de øvrige forfatterne er ansatt i HABU.
 
Boka kan bestilles hos Høyskoleforlaget eller kjøpes kontant i HABUs ekspedisjon

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95