MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Viktig tilbud for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser på Agder

AutismeVåren 2007 startet Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) et intensivt opplæringstilbud til førskolebarn med autismespekterforstyrrelser. Opptreningen skjer etter en amerikansk forskningsbasert modell - Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Atferdsanalyse (TIOBA). Opplæringen foregår i minimum 25 timer pr uke. Fra i år er dette tilbudet også utvidet med en egen foreldreopplæringsprogram, forteller spesialkonsulent Grete Brouwer til HABU`s hjemmeside.

Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) på Agder
Grete Brouwer - Photo: habu - Copyright: habu
Spesialkonsulent Grete Brouwer

Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse eller Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), er en modell for opplæring som tilbys barn som får en diagnose innenfor autismespekteret (ASF) før fylte 5 år.  TIOBA er en evidensbasert metode, med gode dokumenterte resultater mht barnas ferdighetsutvikling. Opplæringstilbudet foregår i barnehagene og ev. hjemme, og omfanget av opplæring bør ligge på minimum 25 timer i uka.  HABU bidrar med utviklingsvurderinger av barna og hyppig veiledning til teamet rundt barnet. Vi anbefaler at barnet får denne form for opplæring i minimum 2 år. Veiledningen skjer også i samarbeid med Glenne Regionalt senter for autisme i Vestfold. Vi ønsker en sterk involvering av foreldrene og oppfordrer dem til å delta på veiledning. HABU tilbyr også veiledning til foreldrene i hjemmet. De foreldrene som har barn som får TIOBA, gir svært positive tilbakemeldinger på tilbudet.

Fra april 2011 startet HABU også opp med et eget foreldreopplæringsprogram, basert på Pivotal Response Treatment  - PRT). Dette er et opplæringsprogram til de foreldrene som har barn som deltar i TIOBA. Programmet går over 6 uker og har ukentlige gruppesamlinger for foreldrene. Foreldrene tar video-opptak av barna sine og så brukes video-opptakene i tilbakemeldingen til foreldrene. Oppstart av foreldreopplæringsprogrammer er allerede fulltegnet.    

I 2010 var det til sammen 11 barn som fikk TIOBA-oppfølging fra HABU. Av disse var 7 barn fra Vest-Agder og 4 barn fra Aust-Agder. Et barn fra hvert fylke avsluttet sin TIOBA-oppfølging i 2010, mens ett nytt barn allerede har fått avtale om oppstart i løpet av 2011. Flere andre barn med ASD står til vurdering for oppstart av TIOBA. HABU har pr d.d. en stilling som er øremerket veiledningsbistand til kommunene i Aust- og Vest-Agder etter TIOBA-modellen.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95