MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Familiehuset - Barnesenterets pasienthotell

Bygg og busker - Photo: Valerie

Familiehuset er et pasienthotell som driftes av Barnesenteret ved HABU SSK og var det første pasienthotellet som ble etablert ved SSHF. Her kan hele familier eller foresatte bo mens barnet er innlagt i Barneseksjonen eller utredes/får behandlingstilbud ved HABU SSK.


Familiehuset – Barnesenterets pasienthotell

Familiehuset er et pasienthotell som driftes av HABU SSK. Her kan familier/foresatte bo mens barnet er innlagt i Barneseksjonen eller ved HABU SSK. Familiehuset ligger i forlengelsen av HABU-bygget. Familiehuset består av to leiligheter og fire hotellrom. Alle de seks enhetene har egne kjøkkenløsninger og dusj/toalett. Ute er der et eget fint lekeområde for barna. Botilbudet er gratis for familiene. Barnesenterets Familiehus hadde i løpet av 2010 totalt 3347 overnattingsdøgn. Det er ny rekord og et uttrykk for at vi nå har fått en god drift av dette pasienthotellet.

Fleksibilitet er et stikkord for driften av Familiehuset: Foreldre og pårørende til barn på Nyfødtposten og Barneposten kan bo der, barn og foreldre innlagte for observasjons-/utredningsopphold benytter det, og familier kan bo i leilighetskomplekset når barn får intensive habiliterings- eller treningstilbud. Familiehuset benyttes også når ungdomsgrupper er samlet i HABU til kursing eller behandlingsopphold. HABU har resepsjonsfunksjonen og hovedansvaret for driften. Dersom de innlagte har behov for lege eller annet medisinsk tilsyn kontaktes vakthavende lege i Barneseksjonen. Klikk her for brukerstatestikk

For mer informasjon: Familiehuset Familiehus - Photo: ValerieLeilighet - Photo: ValerieBjørn i leil. - Photo: Valerie

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95