MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Nettverkssamling for fysioterapeuter

nettverkHABU inviterte 6. februar fysioterapeuter på Agder til nettverkssamling. Nærmere 40 fysioterapeuter som jobber med barn/ungdom møtte til en spennende fagdag. 

NETTVERKSAMLING FOR FYSIOTERAPEUTER I AUST- OG VEST-AGDER  ONSDAG 06.02.13

Det var stort engasjement og interesse blant deltagerne som fant veien til møterommet 3. etasje i Fysiosamling 060213 1 - Photo: habu - Copyright: habu
Administrasjonsbygget i Arendal 06.02.13. 38 fysioterapeuter fra Aust- og Vest-Agder deltok på Nettverksamling arrangert av fysioterapeutene ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge ved Sørlandet sykehus.

Først ut var temaet MFNU-test (Motorisk funksjonsneurologisk undersøkelse) dvs gjennomgang av testen og tolkning av resultater v/spesialistfysioterapeut Cato Sundberg Arendal. Spesialfysioterapeut Siri Johnsen, PIH Kristiansand holdt deretter forelesning om GAS (Goal Attainment Scaling) hvor fokus var gjennomgang og anvendelse i praksis samt litt praktiske øvelser. Cato Sundberg gikk til slutt gjennom viktige aspekter ved fysioterapeutisk undersøkelse eksempelvis hva kjennetegner CP, ulike muskelsykdommer og syndromer.

Umiddelbare tilbakemeldinger var at «vi kunne gjerne ha hatt mer tid» og «dette burde vi gjøre oftere».

Presentasjoner:
Fysioterapeutens undersøkelser
MFNU Motorisk Funksjonsnevrologisk Undersøkelse

Fysiosamling 060213 2 - Photo: habu - Copyright: habu


Kontaktpersoner: Aust Agder:
cato.sundberg@sshf.noog Vest-Agder: Randi.Damgard@sshf.no


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95