MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Prioriteringsveileder

PrioriteringsveilederHelsedirektoratet har nå gitt ut en egen prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Veilederen skal først og fremst være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger.   

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.

Veilederen skal være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for de pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp».

Rapporten er utarbeidet i samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de fire regionale helseforetakene. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fagspesialister, brukerrepresentanter og en fastlege.

Prioriteringsveilederen innebærer at det skal settes en maksfrist fra mottatt henvisningen til utredningen har startet. Fristen varierer, men er for enkelte tilstandsgrupper nede i 8 og 6 uker. Helse Sør-Øst har vedtatt at føringene fra veiledere som blir gitt ut av Helsedirektoratet skal følges av alle kliniske enheter i HSØ.

Prioriteringsveileder

 

Klikk her for å laste ned prioriteringsveilederen


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95