MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


PIH gir tilbud til flere barn

PIH logo - Copyright: HABUSørlandet sykehus HF har fra 2007 hatt Program Intensivert Habilitering (PIH) som et tilbud til førskolebarn med CP, deres foreldre og lokale fagfolk. Tilbudet er definert som et regionalt henvisningskompetansesenter for Helse Sør-Øst. Vi ønsker nå å gi tilbud til flere grupper førskolebarn.


Førskolebarn med ulike diagnoser

Vi opplever at det er et ønske fra foreldre til barn som har andre diagnoser enn CP  om å delta i Tja... - Photo: Solveigprogram intensivert habilitering. PIH vil i 2010 tilby deltakelse for en gruppe av barn med andre diagnoser enn Cerebral parese. Denne gruppen vil få et tilbud som bygger  på vår modell mht innhold og organisering. Gruppestart er planlagt til våren 2010. 

 

Rehenvisninger av barn / familier til 1 ukes intensivsamling.

I alle tidligere grupper i PIH, har foreldre etterspurt et tilbud om oppfølging eller en forlengelse i regi av PIH. Vi planlegger nå et tilbud over 1 uke som er  mindre komplekst  og som rettes mot barn og foreldre som har deltatt i PIH tidligere. Barna bør ikke være eldre enn 8 år (maks 3. klasse). Barn/ familier som ønsker dette kan søke om deltakelse gjennom sin habiliteringstjeneste . 

 

Planen er å sette opp en slik gruppe høsten 2010.

 

 

PIHs utviklingsarbeid

Vi fortsetter å videreutvikle tilbudet og viderebringe vår kunnskap og erfaring. Det skjer gjennom informasjon på nettstedet, presentasjoner, artikler, rapporter og annet. I 2010 vil Egenledelsesprosjektet avsluttes og kunnskap fra det vil bli presentert i ulike fora.

 

Informasjon om PIH

 

Ta kontakt med Ida Vestrheim ida.vestrheim@sshf.no om du har spørsmål eller vil drøfte muligheter.

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95