MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Regional strategiplan

påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuFagråd for habilitering i Helse Sør-Øst har nå lagt frem sitt forslag til regional strategiplan for habilitering 2010-2013. Strategiplanen vil bli et viktig styringsredskap og forslaget innebærer en opp-prioritering av tjenestetilbudene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Planen ble  behandlet i styret i mai 2010.

Fagråd for habilitering har levert sitt forslag til strategiplan for habilitering. Forslaget har gejnnomått en høring og blitt behandlet av styret i til Helse Sør-Øst i mai 2010.
 
Fagrådets forslag til strategiplan innebærer en oppprioritering av tjenestetilbudene og de ser et spesielt behov for å styrke, fornye og videreutvikle HABU (barne) og HAVO (voksne) innen hvert av de 7 sykehusområdene. De foreslår videre å opprette regionale ressursenheter, RHABU og RHAVO som skal ha et hovedansvar bla. for etter- og videreutdanning, forskning og fagutvikling, informasjonsvirksomhet m.v. Fagrådet foreslår også at flere tjenesteoppgaver flyttes fra et regionalt eller flersykehusområdenivå til de 7 sykehusområdene.
 
Du kan laste ned forslaget til strategiplan her: Regional strategiplan for habilitering 
 
HSØ RHF gjorte i sitt styremøte 5. og 6. mai et positivt og fremtidsrettet vedtak om videreutvikling av habiliteringstjenestene. Hvert sykehusområde skal utarbeide en egen plan for ivaretakelse av habiliteringens primære målgrupper (puh, MMC, syndromer, ervervede hjerneskader, ASD, etc) og målgrupper med behov for supplerende tjenester fra HABU (barn med alvorlig hjertefeil, etc).
 
Du kan laste ned protokollen fra styremøtet her

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95