MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Handlingsplan for habilitering av barn og unge

HåndHelsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Planen har vært til høring og er nå endelig godkjent. Handlingsplanen vil være et viktig styringsredskap for de neste årene og målet er en styrking av helse- og omsorgstjenestenes innsats overfor barn og unge som trenger habilitering. 

HesledirHelsedirektoratet ønsker gjennom handlingsplanen å etablere en felles forståelse av status og utfordringer. Habilitering av barn og unge er et nasjonalt satsingsområde og direktoratet foreslår en rekke tiltak som kan utvikle og styrke habiliteringstilbudet til barn, unge og deres familier.
 
 
Målsettingen er både å sikre brukerne et godt og likeverdig tjenestetilbud og åBjorn L - Photo: habu - Copyright: habu sikre en optimal fagutvikling.
 
Hovedansvaret for utarbeidelsen av planen er seksjonleder ved HABU Bjørn Lerdal.
 
Klikk her for å laste ned planen:
Habilitering av barn og unge
 
Det utlyses tilskuddsmidler til prosjekter som kan bidra til å gjennomføre tiltak i handlingsplanen. Du finner mer informasjon på helsedirektoratets nettside - klikk her. 
 
 
 

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95