MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Boktips

Boeker - Photo: SolveigHabilitering - tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger. Boken har nå kommet i ny og revidert utgave.

bok habiliteringHabilitering
- Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger
Stephen von Tetzchner, Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck (red.)

Boken gir en innføring i moderne tverrfaglig habiliteringsarbeid, og inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper med en bred tverrfaglig tilnærming. Dette er en ny og revidert utgave av boken fra 1992.

Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder hos barn, ungdommer og voksne med tidlig ervervede og medfødte funksjonshemninger. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange ulike faggrupper.
Samarbeidet med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid, og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid og deres familier, har også sin plass i boken.
Habilitering retter seg mot studenter og fagpersoner fra et bredt spekter av helsefaglige, pedagogiske og sosialfaglige fagområder som arbeider for mennesker med funksjonshemning, og den vil være nyttig for mennesker med funksjonshemning og deres familier som ønsker bedre innsikt i grunnlaget for habiliteringsarbeid. (kilde Gyldendal Norsk Forlag)

For flere boktips fra Gyldendal: klikk her


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95