MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Aktivitestall for HABU

Staestikk
HABU har hatt en jevn vekst i akktiviteten i løpet av de siste år. Her finner du resultattall for de siste 4 år samt oversikt statestikk på antall barn ift. befolkningsgrunnlaget.

Habunøkkel - Photo: SolveigAktivitetstall for HABU seksjonen 2004 - 2007
 
 
 
 

Resultat

HABU SSK

2004

2005

2006

2007

Resultat HABU SSA

2004

2005

2006

2007

Antall henviste

inkl. reinntak

168

187

189

164

Antall henviste

inkl. reinntak

152

124

121

143

Antall avviste/videreh.

27

16

35

28

Antall avviste/videreh.

21

18

-

28

Antall reinntak

24

28

19

-

Antall reinntak

16

10

-

-

Antall nyinntak

116

143

135

136

Antall nyinntak

115

96

-

115

Overført fra forrige år

429

470

558

621

Overført fra forrige år

559

592

-

501

Sum antall barn med tilbud

569

641

712

757

Sum antall barn med tilbud

592

612

-

616

Antall avsluttede

99

83

91

136

Antall avsluttede

70

58

-

62

Antall overførte til neste år

470

558

621

621

Antall overførte til neste år

592

612

501

554

Venteliste ved årets slutt

25

44

0

0

Venteliste ved årets slutt

20

16

14

6

Tabell 1

Tabellen gir en oversikt over en del av de mest sentrale virksomhetstallene for 2007. Pga. overgang fra Habildata til Dips i 2006, kunne vi ikke fremskaffe de ønskede aktivitetsdata for HABU SSA for 2006. Dette medfører at det ikke er mulig å se eventuelle aktivitetsendringer fra 2006 til 2007 for denne enheten. Pga. omlegging til ny versjon i DIPS ved rapportskriving har vi usikre tall, spesielt ved avsluttede saker 2007.

 

 

 
Aktivitet i forhold til befolkningsgrunnlaget.
Det er utarbeidet noe statestikk knyttet til HABUs aktivitet i forhold til ulike kommuner. Noen konklusjoner som kan trekkes ut fra dette tallmaterialet er:

  • Det er svært stor spredning mellom kommunene mht hvor mange barn man har inntatt i HABU. Noen kommuner i A-A har rundt tre ganger så mange barn i HABU som andre kommuner.
  • Det er en forskjell i gjennomsnittlig antall inntatte barn i A-A 2,38 % og V-A 1,54 %.Vi vet ingen ting om hva denne forskjellen avspeiler.
  • Kommunene som ligger langt fra tjenestestedene våre ved SSA og SSK, har stor tilgjengeligste og bruk av oss.
  • Storkommunene (Arendal og Kristiansand) bruker HABU på linje med gjennomsnitt (Arendal 2,28/gj.snitt for A-A 2,35%; Kristiansand 1,40/gj.snitt V-A 1,54%))
  • Aldersfordelingen når en topp rundt 11-årsalderen og avtar etter dette.
  • Kjønnsfordelingen er: Gutter 62 % og jenter 38 %.
 
For å se statestikken: klikk her
 
For mer informasjon - se årsberetningene

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95