MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Flere elever får spesialundrvisning

undervisning 2Andelen elever som får spesialundervisning øker. Utdanningsdirektoratet har foretatt en analyse av grunnopplæringen i den norske skole som viser at bruken av spesialundervisning er økende.

Logo utdanningsdirektoratet    

 

Flere elever får spesialundervisningundervisning 2

Andelen elever som får spesialundervisning har økt siden 2005 og økningen har vært størst på første til fjerde trinn. Det er også blitt større forskjeller mellom kommunene i andel timer brukt til spesialundervisning.

Skoleåret 2005-2006 fikk 5,5 prosent av elevene spesialundervisning, det samme tallet for 2007-2008 er 6,3. Dette viser Utdanningsspeilet 2007, som er Utdanningsdirektoratets årsrapport om grunnskole og videregående opplæring.

Rapporten viser også at bruken av assistenter knyttet til undervisningen har økt jevnt siden 2003-2004. Det siste året har det vært en økning på 14 prosent i andelen årsverk utført av assistenter sett i forhold til undervisningsårsverk.

Norge har flere lærere per elev sammenlignet med andre OECD-land. Norske lærere ligger også under OECD-gjennomsnittet når det gjelder undervisningstid.

Det blir stadig flere store skoler og over 50 prosent av elevene på grunnskolen går nå på skoler med over 300 elever. Siden 1997 har andel små skoler med færre enn 100 elever gått ned med syv prosent.

Les mer om tilstanden i norsk skole i årets utgave av Utdanningsspeilet: http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3617

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95