MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Spennede kurs fra SOR

logo 2 sor
Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming - SOR vil i løpet av høsten/vinteren arrangere flere spennede kurs.

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming) er et fellesskap av mange organisasjoner som Jarle Eknes - Photo: sor - Copyright: sorønsker å arbeide for bedring av levekårene for mennesker med psykisk utviklingshemming. Samordningsrådet skal på denne måten være et fritt og uavhengig forum for informasjon og debatt om forhold som angår levekår og livskvalitet for mennesker med psykisk utviklingshemming Dette inkluderer også andre med behov for tilsvarende typer tjenester.
 
Fra januar 2008 er spesialist i klinisk psykologi/habilitering Jarle Eknes ansatt som fagsjef i SOR. Han er kjent for sitt arbeid rundt utviklingshemming og psykisk helse og har publisert flere bøker om dette temaet.
 
 
 
 
 
logo sor

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95