MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Voksne for barn

Voksne for barnVoksne for barn er en idiell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle barn/unge skal få en omsorgfull oppvekst preget av trygghet og trivsel. Organisasjonen driver bla. bekymringstelefonen og det settes nå fokus på situasjonen til barn og unge som lider under foreldre som er psykisk syke / rusmisbrukere.

Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Barn og unge trenger ivaretakelse og respekt i hjemmet og blandt fagfolk og når beslutninger skal tas. For å bidra til det er vi en organisasjon som samarbeider med og har tilbud for: 

 • Barn og unge
 • Foreldre og omsorgspersoner
 • Alle som arbeider med barn og unge
Voksne for barn ønsker å være en kunnskapsorganisasjon basert på tverrfaglighet på alle nivå. Vfb kurs
Organisasjonen har som mål å arbeide for:

 • Økt kunnskap, innsikt og mestringsevne hos foreldre og omsorgspersoner
 • Økt kunnskap, innsikt og mestringsevne hos barn og unge
 • Økt kompetanse for dem som arbeider med barn og unge
 • Økt prioritering hos beslutningstakere
 •  
  Bekymringstelefonen tilbyr samtale med kvalifiserte fagpersoner med lang erfaring. Fagpersonene har taushetsplikt og kan gi råd og veiledning til foreldre og omsorgspersoner innen en rekke områder som har med barn og unge å gjøre. Bekymringstelefonen har telefonnummer: 810 03 940 (Nærtakst). Du kan også bruke e-post. For nærmere informasjon klikk her.
   
   
   
   
   
   

  Skrivervennlig utgave

  PIH logo - Copyright: HABU

   

   

   
  Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
   
   
   
   
   
   
  ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
   
  Kart
   
      
   
   
   
  Undervisning - Copyright: Barrys clipart

   
   
  Henvisningsskjema
   
  Habunøkkel - Photo: Solveig
   
   
  individuel plan forside
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
  HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95